Anname komposiitplaadile uue elu
ACM Metal OÜ koostöös Stacbond alumiinium komposiitplaadi tootjaga on loonud täiesti uue lähenemise fassaadide valdkonnas.
Alatas 2023 aasta detsembrist järgime fassaadide ehitusel ja tootmisel ringmajanduslikku põhimõtet, vähendades maksimaalselt jäätmeid mis tekivad fassaadikatete tootmisel ja paigaldusel.

Kasutame oma tootmises ja fassaaadide planeerimisel ainult taaskasutatavaid materjale. Aluskarkassid ja konstruktsioonid valmistame alumiiniumist ning Stacbond alumiinium komposiitplaati mis valmistatud 100% taaskasutatavatest materjalidest.
Stacbond on loonud innovaatillise taaskasutus protsessi alumiinium komposiitplaadile, kogudes kokku kõik alumiinium komposiitplaadi jäägid mis tekivad plaadi töötlemisel ja paigaldusel.

Alates detsembrist 2023 kogume meie Eestisse tarnitud alumiinium komposiitplaadi tootmise ja paigalduse jäägid ning saadame 1-2 korda aastas tagasi Hispaaniasse Stacbond tehasse, kus eraldatakse alumiinium ja plastik ning suunatakse see 100% taaskasutusse.
Selle tulemusel ei saada me ühtegi jääki prügimäele ning oma protsessiga vähendame ehituse jalajälge ja anname panuse Eesti ehituse keskonnasäätlikumaks muutumisel.


EPD sertifikaadi leiad siit

Loe taaskasutuse infolehte siit

Stacbond ECOGREEN alumiinium komposiitplaat

Stacbond jätkusuutlikuse infoleht 
Jätkusuutlikud fassaadilahendused

Jätkusuutlik fassaadiehitus on lahendus, mis on muutunud üha olulisemaks ehitusmaailmas. See hõlmab meetmeid ja tehnikaid, mille eesmärk on vähendada hoone energiatarbimist, parandada sisekliimat ning vähendada keskkonnamõju.

Üks peamisi viise edendamaks jätkusuutlikku fassaadiehitust on hoone soojusisolatsiooni parandamine. Hästi soojustatud fassaad vähendab soojakadusid ning vajadust kütte- ja jahutussüsteemide järele. See omakorda vähendab energiakulusid ja süsinikuheitmeid.

Lisaks soojusisolatsioonile on jätkusuutliku fassaadiehituse oluliseks osaks päikeseenergia maksimaalne kasutamine. Võimalus paigaldada päikesepaneele fassaadile aitab vähendada hoone energiatarbimist veelgi ning sõltuvust traditsioonilisest energiast.

Samuti on väga oluline aspekt jätkusuutlikus fassaadiehituses looduslike või taaskasutatavate materjalide kasutamine. Need materjalid on mitte ainult keskkonnasõbralikumad, vaid vähendavad oluliselt ehituse ja hoone keskonnajalajälge. 

Lisaks materjalidele on fassaadi kujundusel oluline roll. Oskuslikult projekteeritud ja ehitatud fassaad aitab vähendada elektrienergia kasutamist ja parandada elukvaliteeti hoones. Lisaks sellele võib loov disain pakkuda ka esteetilist naudingut ning tõsta oluliselt hoone väärtust.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et jätkusuutlik fassaadiehitus on oluline teema tänapäeva ehituses ja hoonete planeerimises üldiselt. See aitab parandada hoone energiatõhusust, säästa energiakulusid ja vähendada süsinikuheitmeid. Lisaks sellele loob see parema sisekliima ja parandab hoone väärtust. Tänu taaskasutatavatele materjalidele ja nutikatele lahendustele saame luua ehitisi, mis on keskkonnasõbralikud ja tasakaalus nii inimese kui ka looduse jaoks.